субота, 27 грудня 2014 р.

Передмова

   Тема і дата проведення семінару повідомлені завчасно  на серпневому семінарі  вчителів інформатики

  Дата проведення семінару :  21.10.2014

  Тема семінару : Технології індивідуалізації процесу навчання (особистісно орієнтований урок) 

Технологія
особистісно орієнтованого уроку
Автор-розробник: - С.Подмазін.
Суть. Мета особистісно орієнтованої ос­віти полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб'єкта діяльності ...
  Учні опановують структуру діяльності завдяки педагогові, який допомагає їм: орієнтуватися в ма­теріалі, що вивчається (предметний курс, тема, блок, навчальне заняття), визначати або брати участь у формуванні мети певної навчальної діяль­ності, реалізувати план діяльності, ... оцінювати результати своєї діяльності, ... відправним пунктом у реалізації особистісно орієнтованого навчання є: немає мети — немає суб'єкта. 
Повний текст Технології  можна переглянути на сторінці 27 тут

      Міністерство освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9 - 34 
       (повний текст переглянути можна тут)
Методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах передбачено:
Педагогічні особливості навчання учнів шостих класах В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з інформатики за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний підхід, ... Для учнів – перехід від пасивного засвоєння відомостей до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення та використання на практиці.

Враховуючи вищенаведене (дата, тема семінару,визначення технології, методичні рекомендації), темою відкритого уроку до семінару мною було обрано  Підсумковий урок з теми "Алгоритми та їх виконавці", яка вивчається у 6 класі і передбачає 7 годин робочого часу Урок 1.

    Учні знайомляться із середовищем Scratch : командами, виконавцями та поняттям алгоритму. Створ юють нескладний алгоритм керування рухом виконавця за допомогою клавіш клавіатури. Зразок алгоритму , який створюють учніУрок 2.

    Учні знайомляться із можливістю слідування спрайта (виконавця)  за вказівником миші. Створюють гру "Піранія у акваріумі"     переглянути зразок алгоритму

Урок 3.

Учні знайомляться із середовищем виконання алгоритму: розмірами сцени та координатами розміщення на ній об'єктів. Переглянути розміри        Алгоритм "Акваріум"

Презентація "Легенда" 

Урок 4.

     Учні знайомляться з можливістю створювати діалог між декількома дійовими особами: аналізують зразок вчителя та створюють програму діалогу для самостійно обраних персонажів. Алгоритм "Діалог"

     Домашнім завданням є : для обраної казки написати діалог окремого сюжету так, щоб була закінчена думка цього діалогу.
     Приклади казок : Колобок, Крокодил Гена та Чебкрашка, Червона Шапочка, Рукавичка та ін.

Урок 5.

    Учні переглядають казку "Рукавичка", створену вчителем.
Аналізують програму (Переглянути програму), та планують роботу по створенню своєї казки, до якої домашнім завданням  було написати діалог.
    Учні починають створювати власну казку: створюють дійових осіб та їхні костюми, обирають фон для сцени, починають писати програми для послідовності дій учасників сюжету та налагоджувати діалог між ними.

Урок 6.

       Учні закінчують створення казки за обраним сюжетом.
Новизною цього уроку є можливість звукового оформлення казки - голос автора, який коментує події сюжету.
       Учні використовують можливості стандартного  програмного засобу Звукозапис (Пуск-Усі програми-Стандартні-Розваги-Звукозапис) 

Урок 7. Підсумковий урок

        Учасники  районного семінару вчителів інформатики були присутніми на  відкритому  уроці на тему:  Підсумковий урок з теми "Алгоритми та їх виконавці" .  
Конспект уроку        Приклад алгоритму        Тест для самостійної роботи 
     На початку уроку повторюємо та узагальнюємо теоретичний матеріал, при потребі проводиться корекція знань. Проводиться контрольне опитування у письмовій тестовій формі та відповідають на запитання по самооцінці з даної теми.
     Тест має 11 запитань, кожна правильна відповідь приносить 1 бал.
Частину уроку (приблизно 20 хвилин)  учні презентують та демонструють на центральному комп'ютері власноруч створені казки. Цей час вчитель використовує для перевірки самостійної роботи (перевіряє тестові роботи за допомогою перфокарти); виставляє на чернетці оцінки учням : враховуючи самостійну роботу, самооцінку та активність у створенні проекту власної казки.
    За 5 хвилин до кінця уроку учитель підводить підсумок уроку, виставляє та аргументує оцінки учнів.
    Для перегляду дитячих проектів потрібно на комп'ютері мати встановлений Scratch.
Приймакова   Сабадаш    Кирилюк     Федченко  Підсумки

     Вважаю, що поставленої мети під час вивчення даної теми було досягнуто : сформовано  уявлення про об’єкти, події, команди, виконавців, систему команд виконавців, алгоритми, використання алгоритмів у повсякденному житті та навчальній діяльності учнів, форми подання алгоритмів, середовище виконання алгоритмів, базові алгоритмічні структури, сформувати вміння складати алгоритми та подавати їх у різних формах, формально виконувати алгоритми з навчальної діяльності та побуту; складати і виконувати алгоритми у визначеному навчальному середовищі; розвивати інтерес до вивчення навчального матеріалу ; застосовувати набуті знання при реалізації власних інтересів.
     Учні набуті знання використали при створенні власної казки, від чого мали велике задоволення. 

    Під час обговогення було зазначено, що відкриті уроки та позакласний захід були проведені на високуму професійному рівні.