суботу, 27 грудня 2014 р.

Передмова

   Тема і дата проведення семінару повідомлені завчасно  на серпневому семінарі  вчителів інформатики

  Дата проведення семінару :  21.10.2014

  Тема семінару : Технології індивідуалізації процесу навчання (особистісно орієнтований урок) 

Технологія
особистісно орієнтованого уроку
Автор-розробник: - С.Подмазін.
Суть. Мета особистісно орієнтованої ос­віти полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб'єкта діяльності ...
  Учні опановують структуру діяльності завдяки педагогові, який допомагає їм: орієнтуватися в ма­теріалі, що вивчається (предметний курс, тема, блок, навчальне заняття), визначати або брати участь у формуванні мети певної навчальної діяль­ності, реалізувати план діяльності, ... оцінювати результати своєї діяльності, ... відправним пунктом у реалізації особистісно орієнтованого навчання є: немає мети — немає суб'єкта. 
Повний текст Технології  можна переглянути на сторінці 27 тут

      Міністерство освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9 - 34 
       (повний текст переглянути можна тут)
Методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах передбачено:
Педагогічні особливості навчання учнів шостих класах В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з інформатики за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний підхід, ... Для учнів – перехід від пасивного засвоєння відомостей до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення та використання на практиці.

Враховуючи вищенаведене (дата, тема семінару,визначення технології, методичні рекомендації), темою відкритого уроку до семінару мною було обрано  Підсумковий урок з теми "Алгоритми та їх виконавці", яка вивчається у 6 класі і передбачає 7 годин робочого часу Немає коментарів:

Дописати коментар